1. K-State home
  2. »ICCM
  3. »People
  4. »Prior Faculty/Fellows/Students

Institute of Computational Comparative Medicine

Prior Faculty, Fellows, Students

Dr. Nancy Monteiro-RiviereDr. Nancy A. Monteiro-Riviere, Director Emeritus NICKS
nmonteiro@ksu.edu
Dr. Silpak BiswasDr. Silpak Biswas
Dr. Ran ChenDr. Ran Chen
ChengDr. Yi-Hsien Cheng
ChouDr. Wei-Chun Chou
Dr. Dr. Keith D. DeDonder
Dr. Lingli HuangDr. Lingli Huang
Shiqiang JinDr. Shiqiang Jin

Dr. Faqir MuhammadDr. Faqir Muhammad, Research Assistant Professor and Laboratory Manager
Dr. Miao LiDr. Miao Li
Dr. Mengjie LiDr. Mengjie Li
Dr. Zhoumeng LinDr. Zhoumeng Lin
RiadMd Mahbubul Huq Riad
Dr. Faryad Darabi SahnehDr. Faryad Darabi Sahneh, Research Assistant Professor

Dr. Heman ShakeriDr. Heman Shakeri
YuanLong Yuan
Shiqiang JinDr. Donping Zeng